• ,,Toegevoegde waarde, arbeidsproductiviteit en concurrentievermogen worden voor een belangrijk deel bepaald door het opleidingsniveau.”

  • ,,De opgave voor steden is niet zozeer het koesteren van een identiteit, maar vooral het delen van die identiteit met een snel veranderende bevolking.''

  • ,,Elke regio moet een samenwerkingsvorm ontwikkelen die past bij het karakter en de opgaven van de streek."

 

Blaauwberg beleidsadviesbureau

Blaauwberg bestaat sinds 1997 als beleidsadviesbureau. Het bureau doet onderzoek en is daar ook goed voor toegerust, met een sterk expertnetwerk en gebruiksvaardigheid van alle relevante databases van CBS, Eurostat, OECD, UNO en regionale bestanden. Maar het is vooral een leverancier van visies aan gemeentebesturen, ondernemersverenigingen en de ‘civil society’. 

De ‘core business’ van het bureau is ondernemerschap en regionale economie, maar er zijn ook veel andere opdrachtgevers die een nieuwe blik op oude vraagstukken nodig hebben en creativiteit en innovatie willen zien. Een helikopterview. Dat kan gaan van onderwijs en jeugdhulpverlening tot wijkprofielen ten behoeve van het sociaal domein, van gemeentelijke herindeling tot aan arbeidsmarktkansen voor laaggeschoolden. Klassieke evaluaties doen we ook, maar meestal speelt ons werk zich in een wat rumoerige en politiek gevoelige context af. De methodiek is daar op berekend: veel interactie, de zalen in, de beursvloer op.

Het bureau staat sterk in de praktijk. De directeur van Blaauwberg, Aart van Bochove, was ooit bedenker van het eerste ondernemersfonds in Nederland, dat in Leiden. Hij is nog steeds voorzitter van het Landelijk Platform Ondernemersfondsen en Blaauwberg is als het gaat om ozb-gerelateerde fondsen en kleinere fondsen die nog een aanloop nemen (op reclamebasis) HET expertisecentrum. Daarnaast is Aart voorzitter van het Ondernemersplatform Amsterdam Nieuw-West, een plek waar heel veel stedelijke vernieuwing bij elkaar komt.
 
 

Economische Index

Meer informatie

Welkom, aan het werk!

Meer informatie

Economische visie Roermond

Meer informatie
 

Meer Blaauwberg?

Meld u nu aan voor de (gratis) Blaauwberg nieuwsbrief. U ontvangt driemaal per jaar een afwisselend aanbod aan thematische diepgang, analyse en good-practice. Enkele onderwerpen; regionale economische structuurversterking, werken met het clustermodel, de Lissabon doelstelling en uw regio, bestuurlijke samenwerking in de praktijk, ondernemerschap als drager van het voorzieningenniveau en economische dynamiek als sleutelbegrip voor bestrijding jeugdwerkloosheid.