• ,,Toegevoegde waarde, arbeidsproductiviteit en concurrentievermogen worden voor een belangrijk deel bepaald door het opleidingsniveau.”

  • ,,De opgave voor steden is niet zozeer het koesteren van een identiteit, maar vooral het delen van die identiteit met een snel veranderende bevolking.''

  • ,,Elke regio moet een samenwerkingsvorm ontwikkelen die past bij het karakter en de opgaven van de streek."

 


Blaauwberg bestaat sinds 1997 als beleidsadviesbureau. Het bureau doet onderzoek en is daar ook goed voor toegerust, met een sterk expertnetwerk en gebruiksvaardigheid van alle relevante databases. We zijn vooral een leverancier van visies aan gemeentebesturen, ondernemersverenigingen, welzijnsorganisaties en de ‘civil society’.
 

De ‘core business’ van het bureau is ondernemerschap en regionale economie, maar er zijn ook veel andere opdrachtgevers die een nieuwe blik op oude vraagstukken nodig hebben en creativiteit en innovatie willen zien. De methodiek is daar op berekend: veel interactie, de zalen in, de beursvloer op.
 

Het bureau staat sterk in de praktijk. De directeur van Blaauwberg, Aart van Bochove is bedenker, oprichter en huidig voorzitter van het eerste ondernemersfonds in Nederland, dat in Leiden. Hij is daarnaast voorzitter van het Landelijk Platform Ondernemersfondsen.
 
                                                  Actueel

 

Index 2016 / 2017 verschenen

Meer informatie

Dorpsprofiel Voorschoten

Meer informatie

Nieuw Ondernemersfonds

Meer informatie
 

Meer Blaauwberg?

Meld u nu aan voor de (gratis) Blaauwberg nieuwsbrief. U ontvangt driemaal per jaar een afwisselend aanbod aan thematische diepgang, analyse en good-practice. Enkele onderwerpen; regionale economische structuurversterking, werken met het clustermodel, de Lissabon doelstelling en uw regio, bestuurlijke samenwerking in de praktijk, ondernemerschap als drager van het voorzieningenniveau en economische dynamiek als sleutelbegrip voor bestrijding jeugdwerkloosheid.