• ,,Toegevoegde waarde, arbeidsproductiviteit en concurrentievermogen worden voor een belangrijk deel bepaald door het opleidingsniveau.”

  • ,,De opgave voor steden is niet zozeer het koesteren van een identiteit, maar vooral het delen van die identiteit met een snel veranderende bevolking.''

  • ,,Elke regio moet een samenwerkingsvorm ontwikkelen die past bij het karakter en de opgaven van de streek."

 

Wij zijn Blaauwberg, het enige sociologische adviesbureau in Nederland. Wij doen onderzoek en leveren visies en rapporten met een ziel. Dat doen we voor opdrachtgevers in het publieke domein en daar net buiten.

Klanten komen naar ons wanneer ze op zoek zijn naar nieuwe inzichten, de nodige energie en overtuigingskracht. Samen met hen werken wij aan een goed leesbaar, inhoudsrijk product dat zowel intern als extern kan rekenen op ‘support’ en enthousiasme.

We doen dat conform de metafoor van de jonge hond en de oude wolf: voor een gedreven opdrachtgever die echt waarde wil scheppen, gaan we graag het gevecht aan. Dat doen we met een forse intellectuele bagage en ervaring.

We kennen in veel beleidsdomeinen de weg, maar hebben ook enkele vaste producten. Zo zijn wij de uitvinders van het Ondernemersfonds; de 'oerknal' van de beweging naar ondernemerzelfbestuur.


 

Index 2016 / 2017 verschenen

Meer informatie

Dorpsprofiel Voorschoten

Meer informatie

Nieuw Ondernemersfonds

Meer informatie
 

Meer Blaauwberg?

Meld u nu aan voor de (gratis) Blaauwberg nieuwsbrief. U ontvangt driemaal per jaar een afwisselend aanbod aan thematische diepgang, analyse en good-practice. Enkele onderwerpen; regionale economische structuurversterking, werken met het clustermodel, de Lissabon doelstelling en uw regio, bestuurlijke samenwerking in de praktijk, ondernemerschap als drager van het voorzieningenniveau en economische dynamiek als sleutelbegrip voor bestrijding jeugdwerkloosheid.